جايگاه شاخص ‌های مسكن در فرآيند برنامه‌ ريزی مسكن

تدوين يك برنامه جامع بخش مسكن نيازمند شناسايي كامل و تجزيه و تحليل عميق ابعاد گسترده مسكن و عوامل موثر بر آن است. در اين ميان، پرداختن به شاخص ‌هاي مسكن به عنوان كليدي ‌ترين ابزار برنامه ‌ريزي و تشكيل دهنده شالوده اصلي آن را مي ‌توان از حساس‌ ترين مراحل برنامه ‌ريزي دانست. با انجام تحقيقات و پژوهش‌ هاي جدي در شناخت و تجزيه و تحليل شاخص ‌هاي مختلف مسكن، مي ‌توان ميزان كارايي برنامه ‌هاي مسكن را به طور چشمگيري افزايش داد. پيچيدگی ابعاد مختلف مسكن و تعدد شاخص ‌هاي مورد نياز براي تجزيه و تحليل و تصميم ‌گيري ‌ها در فرايند برمانه ‌ريزي مسكن، ايجاب مي ‌كند كه اين شاخص ‌ها در گروه ‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و كالبدي دسته ‌بندي شوند، هر چند برخي از شاخص ‌ها مي ‌توانند عملكرد دوگانه و يا چندگانه داشته باشند. مقاله حاضر به بررسي ابعاد مختلف شاخص ‌ها پرداخته و ضمن دسته ‌بندي آنها در گروه‌ هاي مختلف برنامه ‌هاي مسكن كشور را نيز بررسي مي ‌كند. يافته ‌هاي تحقيق به اين امر تاكيد دارد كه شاخص ‌هاي مسكن موثرتر از آن هستند كه با برخورد و بررسي سطحي در برنامه به كار گرفته شوند. ضروريست بررسي جامع از شاخص ‌ها به عمل آمده و آنها را در قالب دسته‌ هاي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

این مقاله با عنوان “جايگاه شاخص ‌های مسكن در فرآيند برنامه‌ ريزی مسكن” نویسنده دکتر محمدمهدی عزیزی از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

PDF-V

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *