کلاس فشرده (زمستانی) ارشد و دکترای خانه شهرسازان ایران

برنامه کلاس فشرده (زمستانی) ارشد طراحی شهری خانه شهرسازان ایران

درس

تعداد ساعات نام استاد زمان کلاس

شهریه دوره (تومان)

زبان

۴۰ دکتر رستمی – دکتر علایی دوشنبه ۱۸ دی ساعت ۹ – ۱۹

دوشنبه ۲ بهمن ساعت ۹-۱۹

دوشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۹-۱۹

دوشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۹-۱۹

۴۹۰,۰۰۰

مباحث عمومی در شهرسازی ایران

۴۰ دکتر یالپانیان – استاد صالحی پنج شنبه ۵ بهمن ۹:۳۰- ۱۹:۳۰

جمعه ۶ بهمن ۹:۳۰- ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۲ اسفند ۹:۳۰ – ۱۹:۳۰

شنبه ۵ اسفند ۹:۳۰-۱۹:۳۰

۳۹۰,۰۰۰

مبانی نظری معماری

۴۰ دکتر آریان – مهندس رضایی یکشنبه ۸ بهمن ۹:۳۰ – ۱۹:۳۰

سه شنبه ۱۰ بهمن ۹:۳۰ – ۱۹:۳۰

یکشنبه ۲۹ بهمن ۹:۳۰ – ۱۹:۳۰

سه شنبه ۱ اسفند ۹:۳۰ – ۱۹:۳۰

۳۹۰,۰۰۰

تاریخ معماری و شهرسازی

۳۵ دکتر احمدی – مهندس روشنایی چهارشنبه ۴ بهمن ۹:۳۰ – ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۱۱ بهمن۹:۳۰-۱۹:۳۰

جمعه ۲۷ بهمن ۱۳:۳۰-۱۸:۳۰

یکشنبه ۶ اسفند ۹:۳۰-۱۹:۳۰

۳۴۰,۰۰۰

 

سیر اندیشه ها در شهرسازی

۳۵ استاد آقا­کریمی – دکتر علیپور

 

پنج شنبه ۱۲ بهمن ۹:۳۰- ۱۸:۰۵

جمعه ۱۳ بهمن ۹:۳۰- ۱۸:۰۵

پنج شنبه ۳ اسفند ۹:۳۰-۱۸:۰۵

جمعه ۴ اسفند ۹:۳۰-۱۸:۰۵

۳۴۰,۰۰۰

 

تحلیل فضاهای معماری و شهری ۴۰ دکتر احمدی – دکتر علیپور – مهندس روشنایی شنبه ۷ بهمن ۹:۳۰- ۱۹:۳۰

دوشنبه ۹ بهمن ۹:۳۰-۱۹:۳۰

شنبه ۲۸ بهمن ۹:۳۰- ۱۹:۳۰

دوشنبه ۷ اسفند ۹:۳۰-۱۹:۳۰

۳۹۰,۰۰۰

جمع کل

۱۹۰ بدون تخفیف (تومان)

۲,۳۴۰,۰۰۰

شرایط ثبت نام

 • مهلت ثبت نام تا شنبه ۱۶ دی خواهد بود.
 • دانشجویان گرامی که کل دروس را ثبت نام نمایند، از ۲۰% تخفیف همراه با یک آزمون رایگان بهره مند می گردند و کل این دوره برای این عزیزان، ۱,۸۷۲,۰۰۰ محاسبه خواهد گردید.
 • دانشجویان گرامی که پنج دروس را ثبت نام نمایند، از ۱۵% تخفیف همراه با یک آزمون رایگان بهره مند می گردند
 • دانشجویان گرامی که پنج درس یا کل دوره و تا روز چهارشنبه ۶ دی ثبت نام نمایند از ۱۰۰ هزار تومان تخفیف مازاد بهره مند خواهند شد.

برنامه هفتگی کلاسهای فشرده (زمستانی) آمادگی کنکور ارشد طراحی شهری خانه شهرسازان ایران

(برنامه دهه اول)

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه جمعه پنجشنبه چهارشنبه

۱۳ بهمن

۱۲ بهمن ۱۱ بهمن ۱۰ بهمن ۹ بهمن ۸ بهمن ۷ بهمن ۶ بهمن ۵ بهمن ۴ بهمن

تاریخ

۹:۳۰

۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰

از ساعت

۱۸:۰۵

۱۸:۰۵ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰

تا ساعت

سیر اندیشه­ ها در شهرسازی

سیر اندیشه­ ها در شهرسازی تاریخ معماری و شهرسازی مبانی نظری معماری تحلیل فضاهای معماری و شهری مبانی نظری معماری تحلیل فضاهای معماری و شهری مباحث عمومی در شهرسازی ایران مباحث عمومی در شهرسازی ایران تاریخ معماری و شهرسازی

درس

(برنامه دهه دوم)

دوشنبه

یکشنبه شنبه جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه یکشنبه شنبه

جمعه

۷ اسفند

۶ اسفند ۵ اسفند ۴ اسفند ۳ اسفند ۲ اسفند ۱ اسفند ۲۹ بهمن ۲۸ بهمن ۲۷ بهمن

تاریخ

۹:۳۰

۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۱۳:۳۰

از ساعت

۱۹:۳۰

۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۸:۰۵ ۱۸:۰۵ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۸:۳۰

تا ساعت

تحلیل فضاهای معماری و شهری

تاریخ شهر و شهرسازی مباحث عمومی در شهرسازی ایران سیر اندیشه ­ها در شهرسازی سیر اندیشه­ ها در شهرسازی مباحث عمومی در شهرسازی ایران مبانی نظری معماری مبانی نظری معماری تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی تاریخ شهر و شهرسازی

درس

(زبان)

دوشنبه دوشنبه دوشنبه

دوشنبه

تاریخ

۱۸ دی ۲ بهمن ۱۶ بهمن

۳۰ بهمن

از ساعت

۹ ۹ ۹

۹

تا ساعت

۱۹ ۱۹ ۱۹

۱۹

برنامه کلاس فشرده (زمستانی) ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری خانه شهرسازان ایران

درس

تعداد ساعات نام استاد زمان کلاس

شهریه دوره (تومان)

زبان

۴۰ دکتر رستمی – دکتر علایی دوشنبه ۱۸ دی ساعت ۹ – ۱۹

دوشنبه ۲ بهمن ساعت ۹-۱۹

دوشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۹-۱۹

دوشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۹-۱۹

۴۹۰,۰۰۰

مباحث عمومی در شهرسازی ایران

۴۰ دکتر یالپانیان – استاد صالحی پنج شنبه ۵ بهمن ۹:۳۰- ۱۹:۳۰

جمعه ۶ بهمن ۹:۳۰- ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۲ اسفند ۹:۳۰ – ۱۹:۳۰

شنبه ۵ اسفند ۹:۳۰-۱۹:۳۰

۳۹۰,۰۰۰

مبانی برنامه­ ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

۴۰ استاد صالحی یکشنبه ۸ بهمن ۹:۳۰ – ۱۹:۳۰

سه شنبه ۱۰ بهمن ۹:۳۰ – ۱۹:۳۰

یکشنبه ۲۹ بهمن ۹:۳۰ – ۱۹:۳۰

سه شنبه ۱ اسفند ۹:۳۰ – ۱۹:۳۰

۳۹۰,۰۰۰

تاریخ شهر و شهرسازی

۳۵ دکتر احمدی – مهندس روشنایی چهارشنبه ۴ بهمن ۹:۳۰ – ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۱۱ بهمن۹:۳۰-۱۹:۳۰

جمعه ۲۷ بهمن ۱۳:۳۰-۱۸:۳۰

یکشنبه ۶ اسفند ۹:۳۰-۱۹:۳۰

۳۴۰,۰۰۰

 

سیر اندیشه­ها در شهرسازی

۳۵ استاد آقا کریمی – دکتر علیپور

 

پنج شنبه ۱۲ بهمن ۹:۳۰- ۱۸:۰۵

جمعه ۱۳ بهمن ۹:۳۰- ۱۸:۰۵

پنج شنبه ۳ اسفند ۹:۳۰-۱۸:۰۵

جمعه ۴ اسفند ۹:۳۰-۱۸:۰۵

۳۴۰,۰۰۰

 

آمار و روش­ها و فنون برنامه ­ریزی

۴۰ استاد گلشنی شنبه ۷ بهمن ۹:۳۰- ۱۹:۳۰

دوشنبه ۹ بهمن ۹:۳۰-۱۹:۳۰

شنبه ۲۸ بهمن ۹:۳۰- ۱۹:۳۰

دوشنبه ۷ اسفند ۹:۳۰-۱۹:۳۰

۳۹۰,۰۰۰

جمع کل

۱۹۰ بدون تخفیف (تومان)

۲,۳۴۰,۰۰۰

شرایط ثبت نام

 • مهلت ثبت نام تا شنبه ۱۶ دی خواهد بود.
 • دانشجویان گرامی که کل دروس را ثبت نام نمایند، از ۲۰% تخفیف همراه با یک آزمون رایگان بهره مند می گردند و کل این دوره برای این عزیزان، ۱,۸۷۲,۰۰۰ محاسبه خواهد گردید.
 • دانشجویان گرامی که پنج دروس را ثبت نام نمایند، از ۱۵% تخفیف همراه با یک آزمون رایگان بهره مند می گردند
 • دانشجویان گرامی که پنج درس یا کل دوره و تا روز چهارشنبه ۶ دی ثبت نام نمایند از ۱۰۰ هزار تومان تخفیف مازاد بهره مند خواهند شد.

برنامه هفتگی کلاسهای فشرده (زمستانی) آمادگی کنکور ارشد برنامه­ریزی شهری، منطقه­ ای و مدیریت شهری خانه شهرسازان ایران

(برنامه دهه اول)

جمعه

پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه جمعه پنجشنبه

چهارشنبه

۱۳ بهمن

۱۲ بهمن ۱۱ بهمن ۱۰ بهمن ۹ بهمن ۸ بهمن ۷ بهمن ۶ بهمن ۵ بهمن ۴ بهمن

تاریخ

۹:۳۰

۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰

از ساعت

۱۸:۰۵

۱۸:۰۵ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰

تا ساعت

سیر اندیشه­ ها در شهرسازی

سیر اندیشه­ ها در شهرسازی تاریخ شهر و شهرسازی مبانی برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی مبانی برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی مباحث عمومی در شهرسازی ایران مباحث عمومی در شهرسازی ایران تاریخ شهر و شهرسازی

درس

(برنامه دهه دوم)

دوشنبه

یکشنبه شنبه جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه یکشنبه شنبه

جمعه

۷ اسفند

۶ اسفند ۵ اسفند ۴ اسفند ۳ اسفند ۲ اسفند ۱ اسفند ۲۹ بهمن ۲۸ بهمن ۲۷ بهمن

تاریخ

۹:۳۰

۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۱۳:۳۰

از ساعت

۱۹:۳۰

۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۸:۰۵ ۱۸:۰۵ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰ ۱۸:۳۰

تا ساعت

آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی

تاریخ شهر و شهرسازی مباحث عمومی در شهرسازی ایران سیر اندیشه­ها در شهرسازی سیر اندیشه­ها در شهرسازی مباحث عمومی در شهرسازی ایران مبانی برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری مبانی برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی تاریخ شهر و شهرسازی

درس

(زبان)

دوشنبه دوشنبه دوشنبه

دوشنبه

تاریخ

۱۸ دی ۲ بهمن ۱۶ بهمن

۳۰ بهمن

از ساعت

۹ ۹ ۹

۹

تا ساعت

۱۹ ۱۹ ۱۹

۱۹

برنامه کلاس فشرده (زمستانی) دکتری شهرسازی خانه شهرسازان ایران

درس

تعداد ساعات نام استاد زمان کلاس

شهریه دوره (تومان)

زبان

۴۰ دکتر رستمی دوشنبه ۱۸ دی ساعت ۹ – ۱۹

دوشنبه ۲ بهمن ساعت ۹-۱۹

دوشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۹-۱۹

دوشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۹-۱۹

۴۹۰,۰۰۰

دروس تخصصی

۹۰ دکتر یالپانیان – دکتر احمدی – دکتر علایی و دکتر رضاپور چهارشنبه ۲۰ دی ساعت ۹-۱۹

پنج شنبه ۲۱ دی ساعت ۹-۱۹

جمعه ۲۲ دی ساعت ۹-۱۹

جمعه ۱۳ یهمن ساعت ۹-۱۹

شنبه ۱۴ بهمن ساعت ۹-۱۹

یکشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۹-۱۹

چهارشنبه ۱۸ بهمن ساعت ۹-۱۹

پنج شنبه ۱۹ بهمن ساعت ۹-۱۹

جمعه ۲۰ بهمن ساعت ۹-۱۹

۹۹۰,۰۰۰

استعداد تحصیلی

۳۰ استاد شریف زاد سه شنبه ۱۹ دی ساعت ۹ -۱۹

سه شنبه ۳ بهمن ساعت ۹-۱۹

سه شنبه ۱۷ بهمن ساعت ۹-۱۹

۳۹۰,۰۰۰

جمع کل

۱۶۰ بدون تخفیف (تومان)

۱,۸۷۰,۰۰۰

شرایط ثبت نام

 • مهلت ثبت نام تا شنبه ۱۶ دی خواهد بود.
 • دانشجویان گرامی که کل دوره و تا روز چهارشنبه ۶ دی ثبت نام نمایند از ۱۰۰ هزار تومان تخفیف مازاد بهره مند خواهند شد.
 • دانشجویان گرامی که کل دروس را ثبت نام نمایند، از ۲۰% تخفیف همراه با یک آزمون رایگان بهره مند می گردند و کل این دوره برای این عزیزان، ۱,۴۹۶,۰۰۰ محاسبه خواهد گردید

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0

Your Cart