نتایج موسسه

رتبه­‌های تک­‌رقمی خانه شهرسازان ایران

در کنکور دکترای دانشگاه آزاد اسلامی سال 1394

 

رتبـه 1

رتبـه 2

رتبـه 3

رتبـه 8

رتبـه 9

پانته‌آ علی‌پور

مجید الیاسی

مهسا مشرف

حکمت بقایی

رزیتا عربیان