دوره‌های کاربردی و نرم‌افزاری

خانه شهرسازان ایران

فهرست دوره‌های کاربردی

برای مشاهده برنامه و سرفصل هر دوره، روی عناوین آن‌ها کلیک کنید.

روش تحقیق در شهرسازی

روش تحقیق با رویکرد پروپوزال و پایان‌نامه نویسی در شهرسازی

انتخاب موضوع پایان‌نامه شهرسازی

اسکیس کاربردی شهرسازی

کاربرد روش‌های ارزیابی چندمعیارانه در شهرسازی (AHP, ANP, FANP, Super Decision Software)

آمادگی برای ورود به بازار کار در رشته‌ی شهرسازی

آمادگی برای کار در شهرداری‌ها، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه و ...

کاربرد Space Syntax در شهرسازی

مقاله‌نویسی در شهرسازی

نکات مهم:

– در پایان دوره به شرکت کنندگان گرامی، گواهی شرکت در دوره و مدرک بین‌المللی اعطا خواهد شد. (هزینه‌ی مدرک بین‌المللی جداگانه دریافت خواهد شد.)

– همچنین عزیزانی که عضو خانه شهرسازان ایران بوده و دارای کارت هوشمند مهندسان شهرساز هستند می‌توانند از 10% تخفیف مازاد برخوردار گردند.

فهرست دوره‌های نرم‌افزاری

برای مشاهده برنامه و سرفصل هر دوره، روی عناوین آن‌ها کلیک کنید.

کاربرد نرم‌افزار Sketch Up در شهرسازی

کاربرد نرم‌افزار Lumion در شهرسازی

کاربرد نرم‌افزار SPSS در شهرسازی

کاربرد GIS در شهرسازی (مقدماتی)

کاربرد GIS در شهرسازی (پیشرفته)

کاربرد نرم‌افزار 3D Max, V-Ray

کاربرد نرم‌افزار Auto Cad در شهرسازی

نکات مهم:

– در پایان دوره به شرکت کنندگان گرامی، گواهی شرکت در دوره و مدرک بین‌المللی اعطا خواهد شد. (هزینه‌ی مدرک بین‌المللی جداگانه دریافت خواهد شد.)

– همچنین عزیزانی که عضو خانه شهرسازان ایران بوده و دارای کارت هوشمند مهندسان شهرساز هستند می‌توانند از 10% تخفیف مازاد برخوردار گردند.

نکات مهم:

– در پایان دوره به شرکت کنندگان گرامی، گواهی شرکت در دوره و مدرک بین‌المللی اعطا خواهد شد. (هزینه‌ی مدرک بین‌المللی جداگانه دریافت خواهد شد.)

– همچنین عزیزانی که عضو خانه شهرسازان ایران بوده و دارای کارت هوشمند مهندسان شهرساز هستند می‌توانند از 10% تخفیف مازاد برخوردار گردند.