دوره‌های کاربردی و نرم‌افزاری

خانه شهرسازان ایران

فهرست دوره‌های کاربردی

برای مشاهده برنامه و سرفصل هر دوره، روی عناوین آن‌ها کلیک کنید.

روش تحقیق در شهرسازی

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


روش تحقیق با رویکرد پروپوزال و پایان‌نامه نویسی در شهرسازی

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


انتخاب موضوع پایان‌نامه شهرسازی

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


اسکیس کاربردی شهرسازی

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


کاربرد روش‌های ارزیابی چندمعیارانه در شهرسازی (AHP, ANP, FANP, Super Decision Software)

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


آمادگی برای ورود به بازار کار در رشته‌ی شهرسازی

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


آمادگی برای کار در شهرداری‌ها، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه و ...

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


کاربرد Space Syntax در شهرسازی

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


مقاله‌نویسی در شهرسازی

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


نکات مهم:

– در پایان دوره به شرکت کنندگان گرامی، گواهی شرکت در دوره و مدرک بین‌المللی اعطا خواهد شد. (هزینه‌ی مدرک بین‌المللی جداگانه دریافت خواهد شد.)

– همچنین عزیزانی که عضو خانه شهرسازان ایران بوده و دارای کارت هوشمند مهندسان شهرساز هستند می‌توانند از 10% تخفیف مازاد برخوردار گردند.

فهرست دوره‌های نرم‌افزاری

برای مشاهده برنامه و سرفصل هر دوره، روی عناوین آن‌ها کلیک کنید.

کاربرد نرم‌افزار Sketch Up در شهرسازی

نام استاد
طول دوره
روز و تاریخ
ساعت
شهریه (تومان)
مهندس آرش آقاکریمی
12 ساعت
جمعه 23 مردادماه 1394

جمعه 30 مردادماه 1394
14:00 تا 20:00
95.000


کاربرد نرم‌افزار Lumion در شهرسازی

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


کاربرد نرم‌افزار SPSS در شهرسازی

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


کاربرد GIS در شهرسازی (مقدماتی)

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


کاربرد GIS در شهرسازی (پیشرفته)

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


کاربرد نرم‌افزار 3D Max, V-Ray

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


کاربرد نرم‌افزار Auto Cad در شهرسازی

برنامه کلاس‌ها متعاقباٌ اعلام خواهد شد.


نکات مهم:

– در پایان دوره به شرکت کنندگان گرامی، گواهی شرکت در دوره و مدرک بین‌المللی اعطا خواهد شد. (هزینه‌ی مدرک بین‌المللی جداگانه دریافت خواهد شد.)

– همچنین عزیزانی که عضو خانه شهرسازان ایران بوده و دارای کارت هوشمند مهندسان شهرساز هستند می‌توانند از 10% تخفیف مازاد برخوردار گردند.

نکات مهم:

– در پایان دوره به شرکت کنندگان گرامی، گواهی شرکت در دوره و مدرک بین‌المللی اعطا خواهد شد. (هزینه‌ی مدرک بین‌المللی جداگانه دریافت خواهد شد.)

– همچنین عزیزانی که عضو خانه شهرسازان ایران بوده و دارای کارت هوشمند مهندسان شهرساز هستند می‌توانند از 10% تخفیف مازاد برخوردار گردند.

0

Your Cart