دپارتمان نرم افزارها

دپارتمان نرم‌افزارها خانه شهرسازان ایران ، بازوی فنی و توسعه فناورانه آموزش شهرسازی است. این دپارتمان با تمرکز بر آموزش نرم‌افزارهای شهرسازی و شناخت، تحلیل و توسعه مهارت های نرم افزاری مورد نیاز در تمام بخش های فرآیند دانش و حرفه شهرسازی، سعی دارد در لبه های به‎روز دانش دنیا در حوزه های گوناگون مطالعه،برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری قدم بردارد.

نرم افزارهای دیجیتال به عنوان ابزار دست متخصصان رشته شهرسازی، بخش عمده ای از مهارت ها و توانمندی های شهرسازان را شامل می شود. این نرم افزار ها در بخش های مختلف تحقیق و توسعه، شناخت و تحلیل، پژوهش و مطالعه ، طرح ریزی و سیاست گذاری و ارائه و نمایش دسته بندی میشوند.

خدمات آموزشی خانه شهرسازان ایران

آموزش کاربردی، تخصصی و اصولی نرم افزارهای مرتبط با حوزه برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، پژوهش و تحلیل اطلاعات مکانی و.. توسط مدرسین و متخصصین نرم افزارهای دیجیتال بخشی از فعالیت های این دپارتمان است که در قالب برگزاری دوره ها و ورکشاپ های تخصصی و پروژه محور نرم افزار ها و فراگیری تکنیک های موثر ارائه می شود.

آموزش نرم‌افزارهای شهرسازی ، پیشبرد، مشاوره و مدریت تکنیکی پروژه های طراحی شهری، برنامه ریزی و پژوهش های شهری نظیر فعالیت های برپایه جی ای اس (GIS) طراحی، مدلسازی فیزیکی و مفهومی، شبیه سازی تحلیل های اجتماعی،اقتصادی و اقلیمی، گزارش نویسی، رندرهای شهری و ارائه های گرافیکی در سطح های مختلف نیز برعهده دپارتمان نرم‌افزارها خانه شهرسازان ایران است.