برنامه کلاس‌های گروه برنامه‌ریزی شهری (تابستان ۱۳۹۸)

شروع کلاس‌های آمادگی آزمون کارشناسی‌ارشد و دکتری شهرسازی دوره تابستان ۱۳۹۸ از ۲۳ مردادماه

کلاس‌های دوره تابستان ۹۸ آمادگی آزمون کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری