منابع کنکور دکترای تخصصی شهرسازی

تحلیل منابع و سرفصل‌های آزمونهای گذشته دکتری شهرسازی

دانشگاه سراسری

ردیف

نام کتاب سال

91

سال

92

سال

93

سال

94

مجموع

اولویت

1

از شار تا شهر حبیبی

1

5 3 8 17

1

2

زیرساختهای شهری بهزادفر

4

3 4 5 16

2

3

سیر اندیشه ها 1 پاکزاد

4

3 3 4 14

3

4

سیر اندیشه ها 3 پاکزاد

3

7 2 2 14

3

5

آفرینش مراکز شهری سرزنده بهزادفر

4

2 3 4 13

4

6

طرح ها و برنامه­ های بهزادفر

3

2 2 2 9

5

7

سیر اندیشه ها 2 پاکزاد

2

3 1 3 9

5

8

محیط های پاسخده بهزادفر

3

0 4 2 9

5

9

شهرسازی از تخیلات تا واقعیات شوای

0

6 2 1 9

5

10

تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر بحرینی

3

2 2 2 9

5

11

آیین شهرسازی پایدار بهزادفر

4

1 1 3 9

5

12

هویت شهری بهزادفر

4

0 1 2 7

6

13

فرایند طراحی شهری بحرینی

2

5 0 0 7

6

14

شهر و محیط زیست طبیبیان

4

1 0 1 6

7

15

برنامه­ ریزی راهبردی توسعه­ شهری مهدی­زاده

0

1 1 3 5

8

16

تاریخ شهر پاکزاد

4

0 0 1 5

8

17

مبانی نظری و فرایند طراحی شهری پاکزاد

2

1 1 0 4

9

18

تراکم در شهرسازی عزیزی

1

0 0 3 4

9

19

شبکه ارتباطی در طراحی شهری قریب

1

0 0 3 4

9

20

کاربرد مدل در جغرافیا حکمت ­نیا

0 1 2 1 4

9

21

مکان پایدار گلکار

0

3 1 0 4

9

22

مکان عمومی فضای شهری کارمونا

0

0 2 2 4

9

23

راهنمای طراحی شهری فضای شهری در ایران

0 0 4 0 4

9

24

شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه­ ها تا منشور آتن استروفسکی

2

0 1 1 4

9

25

مدل های کاربردی در تحلیل مسایل شهری طبیبیان

0

0 2 1 3

10

26

تحلیلی از ویژگی های برنامه ­ریزی شهری

0 0 1 2 3

10

27

تئوری شکل شهر لینچ

1

0 0 2 3

10

28

فضاهای عمومی و خصوصی مدنی­ پور

0

0 1 2 3

10

29

شهرهای عربی- اسلامی؛ اصول شهرسازی و ساختمانی؛ سلیم حکیم؛ ترجمه اقوامی

0

0 3 0 3

10

30

طراحی شهری لنگ

1

0 2 0 3

10

31

تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران پاکزاد

1

0 1 1 3

10

32

جزوه مباحث عمومی شهرسازی ایران خانه شهرسازان ایران

1

1 0 0 2

11

33

کتاب سبز شهرداریها (جلد1)

1

1 0 0 2

11

34

برنامه ­ریزی کاربری اراضی شهری زیاری

1

0 0 1 2

11

35

نظریه­ های شهر و پیرامون پاپلی یزدی

2

0 0 0 2

11

36

مرمت شهری حبیبی و مقصودی

0

0 1 0 1

12

37

جزوه تاریخ شهر و شهرسازی کنکور ارشد برنامه­ ریزی شهری خانه شهرسازان ایران

1

0 0 0 1

12

38

بهسازی و نوسازی بافت کهن شهری کیومرث حبیبی

0

0 1 0 1

12

39

انسان­ شناسی فکوهی

0

0 1 0 1

12

40

برنامه­ ریزی کاربری اراضی شهری پورمحمدی

0

0 1 0 1

12

41

مجموعه استاندارهای طراحی شهری

1

0 0 0 1

12

42

شهرهای جدید زیاری

1

0 0 0 1

12

43

مبانی و تکنیک های برنامه­ ریزی شهری زیاری

1

0 0 0 1

12

44

مقاله شهر اسلامی نقی­زاده

1

0 0 0 1

12

45

طراحی شهری بسوی یک شکل پایدارتر برندفری

1

0 0 0 1

12

46

منظر شهری کالن

0

0 0 1 1

12

47

برنامه ­ریزی منطقه­ ای زیاری

0

1 0 0 1

12

48

اسناد هدایت طراحی شهری گلکار

0

1 0 0 1

12

49

مبانی طراحی شهری هاشم ­زاده

0

1 0 0 1

12

50

آیین­نامه ایجاد شهرهای جدید عقیقی

0

1 0 0 1

12

51

مقدمه­ ای بر ارزیابی اثرات زیست­محیطی شریعت

0

1 0 0 1

12

52

بعد پنهان طبیبیان

0

1 0 0 1

12

53

مقررات شورای عالی

0

0 1 0 1

12

54

تاریخ شکل شهر موریس

0

0 1 0 1

12

55

با شهر و منطقه شیعه

0

0 0 2 1

12

56

اصول و روشهای طراحی شهری توسلی

0 0 0 1 1

12