معرفی دانشگاه‌ها

معرفی مراکز دانشگاهی دارای مقطع دکترای تخصصی شهرسازی به تفکیک دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی