💎ورکشاپ نهایی کتاب‌های کاربردی کنکور 1400💎

🔔 ورکشاپ رایگان  کتاب “برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری”

✍نویسنده: محمدرضا پورمحمدی

📙انتشارات: سمت

👨‍👩‍👧‍👧مخاطبین: ارشد طراحی شهری، ارشد برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری، دکتری تخصصی شهرسازی

👤مدرس: آرش آقا کریمی

📆 روز برگزاری: یکشنبه 12 بهمن 1399

⌚ ساعت برگزاری: 12 تا 14

ثبت نام در کارگاه رایگان