💎ورکشاپ نهایی کتاب‌های کاربردی کنکور 1400💎

🔔 ورکشاپ رایگان  کتاب “اصول برنامه‌ریزی (طراحی) تردد پیاده و دوچرخه”

✍نویسنده:هرمان کنف لاخر

📑 مترجم: فریدون قریب

📙انتشارات: دانشگاه تهران

👨‍👩‍👧‍👧مخاطبین: ارشد طراحی شهری، ارشد برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری، دکتری تخصصی شهرسازی

👤مدرس: سارا احمدی

📆 روز برگزاری: دوشنبه 20 بهمن 1399

⌚ ساعت برگزاری: 9 تا 14

ثبت نام در کارگاه رایگان