💎ورکشاپ نهایی کتاب‌های کاربردی کنکور 1400💎

🔔 ورکشاپ رایگان  کتاب “بازآفرینی شهری پایدار در محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری

📙انتشارات: دفتر مقررات ملی ساختمان

👨‍👩‍👧‍👧مخاطبین: ارشد طراحی شهری، ارشد برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری، دکتری تخصصی شهرسازی

👤مدرس: آرش آقا کریمی

📆 روز برگزاری: یکشنبه 12 بهمن 1399

⌚ ساعت برگزاری: 18 تا 20

ثبت نام در کارگاره رایگان