💎ورکشاپ نهایی کتاب‌های کاربردی کنکور 1400💎

🔔 ورکشاپ رایگان  کتاب “بازنمون طراحی شهری، ابزارها، شیوه‌ها و راهبردهایی برای شهرسازان”

✍نویسنده:امیلی تلن

📑 مترجمان: مصطفی بهزادفر و همکاران

📙انتشارات: علم معمار

👨‍👩‍👧‍👧مخاطبین: ارشد طراحی شهری، ارشد برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری، دکتری تخصصی شهرسازی

👤مدرس: سارا احمدی

📆 روز برگزاری: شنبه 18 بهمن 1399

⌚ ساعت برگزاری: 9 تا 13

ثبت نام در کارگاه رایگان