💎ورکشاپ نهایی کتاب‌های کاربردی کنکور 1400💎

🔔 ورکشاپ رایگان  کتاب “چگونه فضای همگانی را مطالعه کنیم”

✍نویسندگان:یان گل و همکاران

📑 مترجمان: مصطفی بهزادفر و همکاران

📙انتشارات: علم معمار

👨‍👩‍👧‍👧مخاطبین: ارشد طراحی شهری، ارشد برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری، دکتری تخصصی شهرسازی

👤مدرس: آرش آقا کریمی

📆 روز برگزاری: یکشنبه 12 بهمن 1399

⌚ ساعت برگزاری: 14 تا 16

ثبت نام در کارگاه رایگان