💎ورکشاپ نهایی کتاب‌های کاربردی کنکور 1400💎

🔔 ورکشاپ رایگان  کتاب “طراحی شهرها”

✍نویسنده:ادموند بیکن

📑 مترجم: فرزانه طاهری

📙انتشارات: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

👨‍👩‍👧‍👧مخاطبین: ارشد طراحی شهری، ارشد برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری

👤مدرس: سارا احمدی

📆 روز برگزاری: یکشنبه 29 فروردین 1400

⌚ ساعت برگزاری: 14 تا 19


ثبت نام در کارگاه رایگان

3 + 4 = ?