دپارتمان نظام مهندسی شهرسازی

با خدمات دپارتمان نظام مهندسی شهرسازی آشنا شوید ؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیرانتفاعی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تأسیس شد تا اهداف کلی زیر را مرتفع نماید:

  1. مهندس فنی و متخصص ساختمان در رأس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.
  2. ایجاد یک جامعه حرفه‌ای مولّد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن
  3. مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیریت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان

4. ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی

کلاس های نظام مهندسی خانه شهرسازان در دپارتمان نظام مهندسی شهرسازی با بهره گیری از اساتید خبره و برجسته عضو سازمان نظام مهندسی با سابقه کاری چندین ساله در امر تدریس جهت آمادگی متقاضیان، بر آن است تا با رصد چندین ساله سوالات آزمون های نظام مهندسی شهرسازی، آموزش کامل و مبسوطی از مفاهیم کاربردی و اساسی و منابع اصلی آزمون در اختیار متقاضیان قرار دهد تا با توجه به زمان محدود آزمون، قبولی در آزمون نظام مهندسی شهرسازی را برای ایشان امکان پذیر نماید.

راهنمایی صفر تا صد برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی شهرسازی