گام دوم: فرآیند برگزاری کنکور دکتری شهرسازی

فهرست منابع کنکور دکتری شهرسازی

تحلیل منابع و سرفصل‌های آزمونهای گذشته دکتری شهرسازی

دانشگاه سراسری

ردیف نام کتاب سال91 سال92 سال93 سال94 مجموع اولویت
1 از شار تا شهر حبیبی 1 5 3 8 17 1
2 زیرساختهای شهری بهزادفر 4 3 4 5 16 2
3 سیر اندیشه ها 1 پاکزاد 4 3 3 4 14 3
4 سیر اندیشه ها 3 پاکزاد 3 7 2 2 14 3
5 آفرینش مراکز شهری سرزنده بهزادفر 4 2 3 4 13 4
6 طرح ها و برنامه­ های بهزادفر 3 2 2 2 9 5
7 سیر اندیشه ها 2 پاکزاد 2 3 1 3 9 5
8 محیط های پاسخده بهزادفر 3 0 4 2 9 5
9 شهرسازی از تخیلات تا واقعیات شوای 0 6 2 1 9 5
10 تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر بحرینی 3 2 2 2 9 5
11 آیین شهرسازی پایدار بهزادفر 4 1 1 3 9 5
12 هویت شهری بهزادفر 4 0 1 2 7 6
13 فرایند طراحی شهری بحرینی 2 5 0 0 7 6
14 شهر و محیط زیست طبیبیان 4 1 0 1 6 7
15 برنامه­ ریزی راهبردی توسعه­ شهری مهدی­زاده 0 1 1 3 5 8
16 تاریخ شهر پاکزاد 4 0 0 1 5 8
17 مبانی نظری و فرایند طراحی شهری پاکزاد 2 1 1 0 4 9
18 تراکم در شهرسازی عزیزی 1 0 0 3 4 9
19 شبکه ارتباطی در طراحی شهری قریب 1 0 0 3 4 9
20 کاربرد مدل در جغرافیا حکمت ­نیا 0 1 2 1 4 9
21 مکان پایدار گلکار 0 3 1 0 4 9
22 مکان عمومی فضای شهری کارمونا 0 0 2 2 4 9
23 راهنمای طراحی شهری فضای شهری در ایران 0 0 4 0 4 9
24 شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه­ ها تا منشور آتن استروفسکی 2 0 1 1 4 9
25 مدل های کاربردی در تحلیل مسایل شهری طبیبیان 0 0 2 1 3 10
26 تحلیلی از ویژگی های برنامه ­ریزی شهری 0 0 1 2 3 10
27 تئوری شکل شهر لینچ 1 0 0 2 3 10
28 فضاهای عمومی و خصوصی مدنی­ پور 0 0 1 2 3 10
29 شهرهای عربی- اسلامی؛ اصول شهرسازی و ساختمانی؛ سلیم حکیم؛ ترجمه اقوامی 0 0 3 0 3 10
30 طراحی شهری لنگ 1 0 2 0 3 10
31 تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران پاکزاد 1 0 1 1 3 10
32 جزوه مباحث عمومی شهرسازی ایران خانه شهرسازان ایران 1 1 0 0 2 11
33 کتاب سبز شهرداریها (جلد1) 1 1 0 0 2 11
34 برنامه ­ریزی کاربری اراضی شهری زیاری 1 0 0 1 2 11
35 نظریه­ های شهر و پیرامون پاپلی یزدی 2 0 0 0 2 11
36 مرمت شهری حبیبی و مقصودی 0 0 1 0 1 12
37 جزوه تاریخ شهر و شهرسازی کنکور ارشد برنامه­ ریزی شهری خانه شهرسازان ایران 1 0 0 0 1 12
38 بهسازی و نوسازی بافت کهن شهری کیومرث حبیبی 0 0 1 0 1 12
39 انسان­ شناسی فکوهی 0 0 1 0 1 12
40 برنامه­ ریزی کاربری اراضی شهری پورمحمدی 0 0 1 0 1 12
41 مجموعه استاندارهای طراحی شهری 1 0 0 0 1 12
42 شهرهای جدید زیاری 1 0 0 0 1 12
43 مبانی و تکنیک های برنامه­ ریزی شهری زیاری 1 0 0 0 1 12
44 مقاله شهر اسلامی نقی­زاده 1 0 0 0 1 12
45 طراحی شهری بسوی یک شکل پایدارتر برندفری 1 0 0 0 1 12
46 منظر شهری کالن 0 0 0 1 1 12
47 برنامه ­ریزی منطقه­ ای زیاری 0 1 0 0 1 12
48 اسناد هدایت طراحی شهری گلکار 0 1 0 0 1 12
49 مبانی طراحی شهری هاشم ­زاده 0 1 0 0 1 12
50 آیین­نامه ایجاد شهرهای جدید عقیقی 0 1 0 0 1 12
51 مقدمه­ ای بر ارزیابی اثرات زیست­محیطی شریعت 0 1 0 0 1 12
52 بعد پنهان طبیبیان 0 1 0 0 1 12
53 مقررات شورای عالی 0 0 1 0 1 12
54 تاریخ شکل شهر موریس 0 0 1 0 1 12
55 با شهر و منطقه شیعه 0 0 0 2 1 12
56 اصول و روشهای طراحی شهری توسلی 0 0 0 1 1 12