گام دوم: فرآیند برگزاری کنکور دکتری شهرسازی

فهرست منابع کنکور دکتری شهرسازی

تحلیل منابع و سرفصل‌های آزمونهای گذشته دکتری شهرسازی

دانشگاه سراسری

ردیفنام کتابسال91سال92سال93سال94مجموعاولویت
1از شار تا شهر حبیبی1538171
2زیرساختهای شهری بهزادفر4345162
3سیر اندیشه ها 1 پاکزاد4334143
4سیر اندیشه ها 3 پاکزاد3722143
5آفرینش مراکز شهری سرزنده بهزادفر4234134
6طرح ها و برنامه­ های بهزادفر322295
7سیر اندیشه ها 2 پاکزاد231395
8محیط های پاسخده بهزادفر304295
9شهرسازی از تخیلات تا واقعیات شوای062195
10تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر بحرینی322295
11آیین شهرسازی پایدار بهزادفر411395
12هویت شهری بهزادفر401276
13فرایند طراحی شهری بحرینی250076
14شهر و محیط زیست طبیبیان410167
15برنامه­ ریزی راهبردی توسعه­ شهری مهدی­زاده011358
16تاریخ شهر پاکزاد400158
17مبانی نظری و فرایند طراحی شهری پاکزاد211049
18تراکم در شهرسازی عزیزی100349
19شبکه ارتباطی در طراحی شهری قریب100349
20کاربرد مدل در جغرافیا حکمت ­نیا012149
21مکان پایدار گلکار031049
22مکان عمومی فضای شهری کارمونا002249
23راهنمای طراحی شهری فضای شهری در ایران004049
24شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه­ ها تا منشور آتن استروفسکی201149
25مدل های کاربردی در تحلیل مسایل شهری طبیبیان0021310
26تحلیلی از ویژگی های برنامه ­ریزی شهری0012310
27تئوری شکل شهر لینچ1002310
28فضاهای عمومی و خصوصی مدنی­ پور0012310
29شهرهای عربی- اسلامی؛ اصول شهرسازی و ساختمانی؛ سلیم حکیم؛ ترجمه اقوامی0030310
30طراحی شهری لنگ1020310
31تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران پاکزاد1011310
32جزوه مباحث عمومی شهرسازی ایران خانه شهرسازان ایران1100211
33کتاب سبز شهرداریها (جلد1)1100211
34برنامه ­ریزی کاربری اراضی شهری زیاری1001211
35نظریه­ های شهر و پیرامون پاپلی یزدی2000211
36مرمت شهری حبیبی و مقصودی0010112
37جزوه تاریخ شهر و شهرسازی کنکور ارشد برنامه­ ریزی شهری خانه شهرسازان ایران1000112
38بهسازی و نوسازی بافت کهن شهری کیومرث حبیبی0010112
39انسان­ شناسی فکوهی0010112
40برنامه­ ریزی کاربری اراضی شهری پورمحمدی0010112
41مجموعه استاندارهای طراحی شهری1000112
42شهرهای جدید زیاری1000112
43مبانی و تکنیک های برنامه­ ریزی شهری زیاری1000112
44مقاله شهر اسلامی نقی­زاده1000112
45طراحی شهری بسوی یک شکل پایدارتر برندفری1000112
46منظر شهری کالن0001112
47برنامه ­ریزی منطقه­ ای زیاری0100112
48اسناد هدایت طراحی شهری گلکار0100112
49مبانی طراحی شهری هاشم ­زاده0100112
50آیین­نامه ایجاد شهرهای جدید عقیقی0100112
51مقدمه­ ای بر ارزیابی اثرات زیست­محیطی شریعت0100112
52بعد پنهان طبیبیان0100112
53مقررات شورای عالی0010112
54تاریخ شکل شهر موریس0010112
55با شهر و منطقه شیعه0002112
56اصول و روشهای طراحی شهری توسلی0001112