گام نهایی: خدمات آموزشی خانه شهرسازان ایران

خدمات آموزشی خانه شهرسازان ایران شامل کلاس‌های حضوری خانه شهرسازان ، جزوه و بانک تست خانه شهرسازان ، آزمون‌های آزمایشی خانه شهرسازان و مشاوره گام به گام خانه شهرسازان میشود ؛ خانه شهرسازان ایران به عنوان نخستین و بزرگترین مرکز آموزش تخصصی شهرسازی در کشور، با تمرکز و تأکید بر آموزش مستقیم و ساختاری سیستماتیک در جریان و فرایند انتقال دانش و مهارت، نسبت به آماده‌سازی ویژه داوطلبان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی، دکترای تخصصی و دوره‌های ویژه و تخصصی مهارتی و شغلی اقدام می‌نماید.

هدف گذاری و تبیین چشم انداز و راهبرد در قلمرو زمان و شرایط فردی داوطلبان آزمون تحصیلات تکمیلی و دوره‌های مهارتی، بهره‌گیری از اساتید و مشاوران زبده، مجرب و کارآزموده، بهره‌مندی و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات و انواع تکنولوژی‌های روز در جهت انتقال دانش و فرایند آموزش، استفاده از تجارب و راهبردهای رتبه‌های برتر سنوات گذشته، تدوین، تألیف، گردآوری و انتشار کتاب‌ها، جزوات و منابع مفید و کارآمد آموزشی، برگزاری آزمون‌های آزمایشی در راستای شبیه‌سازی و آماده نمودن داوطلبان برای رویارویی با آزمون و شرایط آن و بسیاری از خدمات متنوع و متعدد دیگر، مجموعه خدمات تخصصی و آموزشی خانه شهرسازان ایران را شکل می‌دهند.

خانه شهرسازان ایران، طیف متعددی از خدمات آموزشی مختلفی را در بر می‌گیرد که می‌توان در بخش‌های ذیل طبقه‌بندی نمود: