دپارتمان نرمافزار های خانه شهرسازان ایران

دپارتمان نرم‌افزارها خانه شهرسازان ایران ، بازوی فنی و توسعه فناورانه آموزش شهرسازی است . این دپارتمان با تمرکز بر آموزش نرم‌افزارهای شهرسازی و شناخت ، تحلیل و توسعه مهارت های نرم افزاری مورد نیاز در تمام بخش های فرآیند دانش و حرفه شهرسازی ، سعی دارد در لبه های به‎ روز دانش دنیا در حوزه های گوناگون مطالعه ، برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری قدم بردارد .

نرم افزارهای دیجیتال به عنوان ابزار دست متخصصان رشته شهرسازی ، بخش عمده ای از مهارت ها و توانمندی های شهرسازان را شامل می شود . این نرم افزار ها در بخش های مختلف تحقیق و توسعه ، شناخت و تحلیل ، پژوهش و مطالعه ، طرح ریزی و سیاست گذاری و ارائه و نمایش دسته بندی می شوند .

آموزش کاربردی ، تخصصی و اصولی نرم افزارهای مرتبط با حوزه برنامه ریزی شهری ، طراحی شهری ، پژوهش و تحلیل اطلاعات مکانی و … توسط مدرسین و متخصصین نرم افزارهای دیجیتال بخشی از فعالیت های این دپارتمان است که در قالب برگزاری دوره ها و ورکشاپ های تخصصی و پروژه محور نرم افزار ها و فراگیری تکنیک های موثر ارائه می شود.

آموزش نرم‌افزارهای شهرسازی ، پیشبرد ، مشاوره و مدریت تکنیکی پروژه های طراحی شهری  ، برنامه ریزی و پژوهش های شهری نظیر فعالیت های برپایه جی ای اس ( GIS ) طراحی ، مدل سازی فیزیکی و مفهومی ، شبیه سازی تحلیل های اجتماعی ، اقتصادی و اقلیمی ، گزارش نویسی ، رندرهای شهری و ارائه های گرافیکی در سطح های مختلف نیز برعهده دپارتمان نرم‌افزارها خانه شهرسازان ایران است .

نرم افزار ها در خانه شهرسازان

همواره برای پیشرفت باید آموخت

جدیدترین دوره های دپارتمان نرم افزار

آخرین مطالب ارسالی دپارتمان نرم افزار