سارا احمدی

مدرس خانه شهرسازان ایران

درباره استاد:

آدرس ایمیل

---

صفحه اینستاگرام

---

شماره تماس

---

تلگرام

---

آدرس

تهران، خیابان آزادی، مجتمع پانامال

ماموریت و بیوگرافی

سوابق تحصیلی

 • فارغ التحصیل کارشناس معماری از دانشگاه هنر اصفهان سال ۱۳۸۹
 • رتبه ۵ آزمون کارشناس ارشد طراحی شهری سال ۱۳۸۹
 • رتبه ۳ کنکور دکتری در دانشگاه هنر تهران سال ۱۳۹۲
 • فارغ التحصیل کارشناس ارشد طراحی شهری طراحی شهری سال ۱۳۹۱ از دانشگاه تهران با رتبه اول
 • فارغ التحصیل دکتری شهرسازی دانشگاه سال ۱۳۹۸ از دانشگاه هنر تهران با رتبه اول
 • عضو بنیاد ملی نخبگان از سال ۱۳۹۳

 

سوابق آموزشی

الف- مقطع کارشناسی

 • مدرس درس تاریخ شهر و شهرسازی در جهان در دانشگاه هنر تهران از سال ۱۳۹۴
 • مدرس درس تاریخ شهر و شهرسازی در ایران در دانشگاه هنر تهران از سال ۱۳۹۵
 • مدرس درس جامعه‌شناسی شهری در دانشگاه هنر تهران از سال ۱۳۹۴
 • مدرس درس مبانی شهرشناسی در دانشگاه هنر تهران از سال ۱۳۹۸
 • مدرس درس شهرسازی معاصر در دانشگاه هنر تهران از سال ۱۳۹۸
 • مدرس درس معماری معاصر غرب در دانشگاه هنر و معماری پارس در سال ۱۳۹۶
 • مدرس درس مبانی طراحی شهری در دانشگاه هنر و معماری پارس در سال ۱۳۹۶
 • مدرس کارگاه شهرسازی ۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال ۱۳۹۷

ب) مقطع کارشناسی ارشد

 • آموزشیار در درس تحلیل فضاهای شهری در دانشگاه هنر تهران در سال ۱۳۹۳
 • آموزشیار در درس نظریه‌های طراحی شهری در دانشگاه هنر تهران در سال ۱۳۹۴

ج) مقطع دکترا

 • همکار آموزش در درس روش تحقیق پیشرفته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

د) آموزشگاه علمی

 • مدرس درس تحلیل فضاهای شهری در خانه شهرسازان ایران از سال ۱۳۹۱
 • مدرس درس تاریخ شهر و معماری در خانه شهرسازان ایران از سال ۱۳۹۲
 • مدرس درس سیراندیشه‌ها در خانه شهرسازان ایران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵
 • مدرس دوره دکتری شهرسازی در خانه شهرسازان ایران از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۷
 • مدرس دوره اسکیس طراحی شهری در خانه شهرسازان ایران از سال ۱۳۹۰

ه) شهرداری

 • برگزاری دوره‌های آموزشی در شهرداری مناطق ۲ و ۴ تهران

 

سوابق علمی- پژوهشی دکتر سارا احمدی

 • مقاله « بازشناسي مفهوم سكونت در سكونتگاههاي خودانگيخته مبتني بر تجارب پژوهشي» – نشریه علمی پژوهشی صفه دانشگاه شهید بهشتی
 • مقاله «تحلیل رفتار گونه‌های شناشیر بیرونی و تاثیر آن‌ها بر جریان باد در بافت تاریخی بوشهر»- نشریه علمی پژوهشی نقش جهان دانشگاه تربیت مدرس
 • مقاله « بازشناسی اندیشه آرمانشهری مدرن در ادبیات داستانی دو دهه آخر قبل از انقلاب اسلامی با تاکید بر آثار نادر ابراهیمی» – نشریه علمی پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
 • مقاله «معنابخشی به سکونت در چارچوب خانواده‌ای بزرگ: پژوهشی کیفی در محیط سکونتگاه‌های خودانگیخته» – نشریه شهر پایدار انجمن جغرافیای ایران
 • مقاله «کاربست روش تحقیق نظریه زمینه‌ای در شهرسازی» – نشریه علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی
 • مقاله «نگاهی با اصول و قواعد شهرسازی سبک تهران با تاکید بر جداره‌ها» – دومین کنفرانس بین‌المللی شهرسازی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت
 • همکار اصلی طرح در تهیه طرح پژوهشی «زندگی اجتماعی در فضاهای شهری» در دانشگاه هنر تهران
 • همکار اصلی طرح در تهیه طرح پژوهشی «ارائه ضوابط طراحی شهری و طراحی فضاهای شهری برمبنای شناخت و مقایسه الگوهای رفتاری استفاده‌کنندگان از فضاهای عمومی شهرها در اقلیم‌های مختلف (نمونه موردی: شهر فومن در اقلیم معتدل و مرطوب و شهر یزد در اقلیم گرم و خشک» در دانشگاه تهران
 • همکار اصلی طرح در تهیه طرح پژوهشی «ارائه ضوابط طراحی شهری و طراحی فضاهای شهری برمبنای شناخت و مقایسه الگوهای رفتاری استفاده‌کنندگان از فضاهای عمومی شهرها در اقلیم‌های مختلف (نمونه موردی: شهر بوشهر در اقلیم گرم و مرطوب و شهرکرد در اقلیم سرد» در دانشگاه تهران
 • داور نشریه علمی پژوهشی «انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران» دانشگاه علم و صنعت از سال ۱۳۹۵

 

سوابق حرفه‌ای

 • همکاری با مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران به‌عنوان تهیه کننده اصلی گزارش با عنوان «بررسی دیدگاه‌های مدیریت بافت تاریخی با تاکید بر الزامات فرهنگی و اجتماعی»
 • همکاری با مشاور پویا نقش شهر در تهیه طرح تفصیلی شهر فومن
 • همکاری با مشاور پویا نقش در تهیه طرح مرکز تهران محدوده حصار ناصری
 • همکاری با شهرداری منطقه ۴ شهرداری تهران در طرح ساماندهی سکونتگاه‌ خودانگیخته خاک سفید
 • طراحی چندین ویلای مسکونی در محدوده لواسانات و فیروزکوه

 

مدارک تخصصی دکتر سارا احمدی

 • تسلط کامل به نرم‌افزار Word
 • تسلط کامل به نرم‌افزار Excel
 • تسلط کامل به نرم‌افزار Power Point
 • تسلط کامل به نرم‌افزار AutoCAD
 • تسلط کامل به نرم‌افزار Sketchup
 • تسلط کامل به نرم‌افزار Photoshop
 • تسلط کامل به نرم‌افزار Maxqda
 • تسلط کامل به نرم افزار Endnote
 • تسلط کامل به نرم‌افزار Atlas-ti
 • تسلط کامل به نرم‌افزار Nvivo
 • تسلط کامل به جستجوگر Scopus
 • تسلط کامل به انواع روش تحقیق کیفی در پرو‌ژه‌های تحقیقاتی

تسلط به ترجمه زبان انگلیسی و دارای مدرک MSRT 85 و IELTS 7 و پایان دوره کامل بزرگسال کانون زبان ایران

دوره های ارائه شده توسط این مدرس