سوابق علمی

 • کارشناسی مهندسی معماری – دانشگاه علم و صنعت
 • کارشناسی ارشد طراحی شهری – دانشگاه هنر تهران
 • دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی و طراحی شهری – دانشگاه UPM

مقالات

 • –  Emerging Need for Micro-Climatic Considerations in Urban Design Process: A Review (Accepted in Jurnal Teknologi).
 • –  Study of the Effect of Urban Morphology Components on Micro-Climatic Indices for Thermal Comfort of Public Open Spaces Using Genetic Algorithm. Case Study: Tehran Urban Streets.
 • –  Th role of Urban Morphology Components in Enhancing the Functionality of Public Urban Open Spaces During the Pandemic Era in Historic Cities. Case Study: Yazd.
 • –  The Implementation of Optimization Algorithms in Micro-Climatic Analysis of Urban Morphology Case Study: Genetic Algorithm (GA). 6th.National Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Iran

مشاوره علمی پایان‌نامه

 1. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع چارچوب طراحی شهری در جهت ارتقاء گردشگری شبانه با رویکرد اقتصاد محلی (نمونه موردی: خیابان مقصودیه تبریز)-  دانشگاه هنر تهران
 2. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع بازشناسی عوامل مؤثر بر الگوی جریان حرکت پیاده زنان در محلات شهری و ارائه الگوهای طراحی (محله مورد مطالعه: میدان تجریش) – دانشگاه هنر تهران
 3. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوعی ارزیابی شاخص‌های مکان سوم در فضاهای نیمه خصوصی (نمونه موردی: باشگاه انقلاب) –  دانشگاه هنر تهران
 4. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع شناسایی الزامات و محدودیت‌های مدیریت هوشمند فضای شهری با هدف کیفیت بخشی به آنها (نمونه موردی: شهر تهران) – دانشگاه هنر تهران
 5. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی ابعاد فضایی و ریخت‌شناسی حضور گروه‌های خرده فرهنگ در عرصه‌های نیمه عمومی و تاکتیک‌های عملکردی و معنایی آنان(نمونه موردی کافه‌های کلانشهر تهران) –  دانشگاه هنر تهران
 6. پایان‌نامه مقطع کارشناسی راهنمای ارتقاء کیفیت بصری مسیر بزرگراهی با رویکرد روانشناسی محیطی (مورد پژوهی: مسیر شهر تهران – فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)) – دانشگاه شهید بهشتی
 7. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع چارچوب طراحی روستا شهر فرحزاد معطوف به تهیه طرح جامع فضایی با هدف شناسایی پهنه‌ای به عنوان کاتالیستی جهت تحرک توسعه گردشگری، اکولوژیک – تاریخی – دانشگاه شهید بهشتی
 8. پایان‌نامه مقطع کارشناس ارشد با موضوع بازطراحی محدود کارخانه سیمان شهر ری با رویکرد طراحی میان‌افزا – دانشگاه علم و صنعت
 9. پایان‌نامه مقطع کارشناس ارشد با موضوع ساماندهی و طراحی محله باغ شاطر با رویکرد زیست‌گردی – دانشگاه علم و صنعت
 10. پایان‌نامه مقطع کارشناس ارشد با موضوع کاربست مؤلفه‌های هوشمندسازی شهری در راستای توسعه شاخص‌های گردشگری در کلانشهر تهران (نمونه موردی منطقه 13؛ پارک جنگلی سرخه حصار) – دانشگاه علم و صنعت
 11. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع طراحی پیاده‌راه با رویکرد تاب‌آوری اقلیمی در راستای آسایش حرارتی (خیابان سپه‌سالار تهران) – دانشگاه تربیت مدرس
 12. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع طراحی ورودی متروی تجریش با تأکید بر توسعه فضاهای زیرسطحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 13. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع طراحی پهنه ایستگاهی مترو میدان تجریش در اتصال با کریدور منطقه‌ای در راستای ارتقای پیاده‌مداری – دانشگاه آزاد تهران مرکز
 14. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع بازطراحی محله عودلاجان با رویکرد توسعه گردشگری شبانه شهری با تأکید بر پایداری اجتماعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات