📢 سوابق پژوهشی

 • اخذ مدرك كارشناسي رشته شهرسازي از دانشگاه هنر تهران.
 • ارائه پروژه نهايي كارشناسي رشته شهرسازي با موضوع «بازآفرینی محله سنگلج با تاکید بر ارتقای ابعاد هویتی محله».
 • چاپ مقاله با عنوان «رهیافت های برنامه ریزی غیرجامع برای اجتماعات به سرعت در حال شهری شدن» در مجله معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی.
 • درج و چاپ مقاله با عنوان «برنامه ریزی توسعه فضایی در مراکز تجاری بر اساس (BID)» در کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، دبی 1394.
 • چاپ مقاله با عنوان «بازآفرینی محلات مرکزی شهر» در مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران و ارائه به صورت پوستری و همچنین نمایه سازی آن در بانک مجامع علمی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(www.SID.ir)، یزد 1394.
 • درج و ارائه مقاله با عنوان «ساختارگرایی و شهر: مزایا و معایب» در کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط، پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی و همچنین نمایه سازی آن در بانک مجامع علمی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(www.SID.ir) .
 • درج و ارائه مقاله با عنوان «بررسی علل توسعه نیافتگی جوامع و ارائه راهکارهایی در جهت تعدیل آن با توجه به برنامه‌ریزی راهبردی(نمونه پژوهشی: ایران)» در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.
 • چاپ مقاله با عنوان «جهانی شدن و تاثیر آن بر حق به شهر» در نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری شماره 46 زمستان 1395.
 • اخذ مدرك کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی.
 • ارائه شفاهی مقاله با عنوان «فضاهای شهری و خصوصی سازی» در همایش فضای شهری و حیات اجتماعی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران.
 • چاپ مقاله با عنوان «ارزيابي استراتژیک سند برنامه توسعه ششم در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار با استفاده از روش ترکیبی دلفی و ماتریس ICOLD» در نشریه پژوهش های محیط زیست.
 • چاپ مقاله با عنوان «تاثیر پدیده مال سازی بر فضایِ شهری امروز ایران» در مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری.
 • ارائه پروژه کسری خدمت با عنوان «تحلیلی بر فرآیند حاکم بر تغییر کاربری اراضی نظامی داخل شهرها در سایر کشورها» در مرکز علوم و تحقیقات مهندسی دفاعی (معتمد).
 • دانشجوی ترم هفتم دکترای شهرسازی دانشگاه تهران و تصویب و تایید پروپوزال رساله­ی دکتری با عنوان «تحلیل نابرابری فضایی در منطقه البرز جنوبی».
 • چاپ مقاله با عنوان «ارزیابی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت از منظر سیاست‌گذاری توسعه سرزمینی با تاکید بر رویکرد نهادی» در فصلنامه علمی راهبرد، شماره 97، زمستان 1399.
 • چاپ مقاله با عنوان «تحلیلی بر وضعیت مهاجرت استان‌های کشور با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی» در فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای، شماره 39، تابستان 1400.

📢 سوابق تدریس

 • مدرس واحد «برنامه‌ریزی منطقه‌ای»، دوره کارشناسی شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره.
 • مدرس واحد «نظام اطلاعات جغرافیایی (GIS)»، دوره کارشناسی ناپیوسته شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره.

📢 سوابق حرفه‌ای

📝 موسسه آموزشی پژوهشی و مشاوره مدیریتی هومان همراهان دانش

 • طرح تحقیقاتی «بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم کشور نسبت به طب سنتی» مربوط به معاونت طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طرح های تحقیقاتی مرتبط با کارگروه برنامه‌ریزی تربیت منابع انسانی حوزه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

📝 شرکت مهندسین مشاور مآب

 • کارشناس برنامه‌ریزی منطقه‌ای «برنامه آمایش استان بوشهر»
 • کارشناس برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مسئول GIS «برنامه آمایش استان اردبیل»
 • کارشناس برنامه‌ریزی شهری «طرح جامع بندر کنارک»
 • مدیر فنی «طرح جامع شهر بوشهر»
 • کارشناس برنامه‌ریزی و مسئول GIS «طرح مطالعاتی سند راهبردی شهر جدید سیراف( نایبند)»
 • کارشناس برنامه‌ریزی و مسئول GIS «طرح توجيهي و امکان‌سنجي توسعه گردشگری در حوزه ساحلي بنک »

📝گروه توسعه و عمران علوی

 • کارشناس برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مسئول GIS «سیستم اطلاعات جغرافیا، سازمان فضایی موجود و پیشنهادی منطقه جنوب شرق ایران»
 • کارشناس برنامه ریزی «طرح توسعه محلی دهستان جازموریان (شهر زهکلوت)»

📝فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران

 • کارشناس برنامه‌ریزی راهبردی «برنامه راهبردی کشتی جمهوری اسلامی ایران (2024-2019)».

📝پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

 •  کارشناس برنامه‌ریزی راهبردی «سند ملی توامندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور».

📝 مهندسین مشاور سبز اندیشان پایش (ساپ)

 • کارشناس برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مسئول GIS «طرح راهبردى – ساختارى (جامع) منطقه آزاد ماکو»
 • کارشناس برنامه ریزی منطقه‌ای و مسئول GIS مطالعات «بازبینی طرح توجیهی منطقه ویژه اقتصادی گل گهر»
 • کارشناس برنامه ریزی منطقه‌ای مطالعات «توسعه اقتصادی و اشتغالزایی مناطق روستایی استان فارس»

📝 مهندسین مشاور طرح و کاوش

 •  کارشناس برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مسئول GIS «طرح جامع منطقه آزاد چابهار»
 • کارشناس برنامه‌ریزی راهبردی «مطالعات تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی پهنه گردشگری رمین»