دکتر پانته آ علی پور

مدرس سیر اندیشه ها در شهرسازی

 • رتبه1 آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1388.
 • رتبه1 آزمون اسکیس طراحی شهری کنکور سراسری سال 1388 و رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد سراسری در سال 1388.
 • رتبه1 آزمون عملی و رتبه 1 مصاحبه دکترای شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1394.

آدرس ایمیل

Pt.alipour@gmail.com

صفحه اینستاگرام

-----

شماره تماس

---

وبسایت

P.alipour@alumni.ut.ac.ir

آدرس

تهران، خیابان آزادی، مجتمع پانامال

بیوگرافی

سوابق تحصیلی:

 • اخذ مدرک دیپلم ریاضی (تهران ، سال 1382).
 • فارغ­التحصیل در مقطع کارشناسی شهرسازی، ورودی 1383 (از دانشگاه هنر تهران ، سال 1387).
 • فارغ­التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش طراحی شهری، ورودی 1388 (از دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، سال 1391).
 • فارغ­التحصیل در مقطع دکترای شهرسازی، ورودی 1394 (از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، سال 1398).

 

افتخارات دکتر پانته‌آ علیپور :

 • کسب رتبه1 آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1388.
 • کسب رتبه1 آزمون اسکیس طراحی شهری کنکور سراسری سال 1388 و رتبه 8 آزمون کارشناسی ارشد سراسری در سال 1388.
 • کسب رتبه1 آزمون عملی و رتبه 1 مصاحبه دکترای شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1394.

 

سوابق علمی و حرفه ای دکتر پانته‌آ علیپور :

 • طراحی یک سایت خالی در شهر کرج، با راهنمایی دکتر قرایی و دکتر شکوهی(عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران)، 1385.
 • احیای بخشی از منطقه 12 تهران با تأکید بر خیابان خورشید ، با راهنمایی دکتر صالحی و مهندس وزیرزاده (عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران)، 1386.
 • همكاري با مهندسان مشاور پاسارگاد، به مدت 3 ماه، 1386.
 • آماده سازی بخشی از منطقه 22 ، با راهنمایی دکتر شهابیان (عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران)، 1387؛
 • بررسی شاخص های محیط های پاسخده در فضاهای شهری محله خاک سفید تهران ، با راهنمایی دکتر محمد مهدی عزیزی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، 1388.
 • طراحی شهری خیابان لاله زار، با راهنمایی دکتر هاشمی و دکتر بحرینی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، 1389.
 • طراحی شهری محله جنت آباد، با راهنمایی دکتر حبیبی و دکتر شکوهی،1390.
 • طراحی شهری بلوار جمهوری کرج با تاکید بر نقش تفریحی- گردشگری، همکاری با شرکت مادیان، 1388-1389.

مدرک زبان:

 • كسب نمره 66 از آزمون زبان عمومي دانشگاه تهران UTEMPT (آزموني در سطح TOEFL) ، سال1394.
 • کسب نمره 59 از آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1395.

سوابق تدریس:

 • تدریس “کارگاه آماده سازی زمین”، به عنوان دستیار در دانشگاه آزاد تهران مرکز، 1389.
 • تدریس تحلیل فضای شهری، در خانه شهرسازان ایران، 1389.
 • تدریس نکته و تست تحلیل فضای شهری، در خانه شهرسازان ایران، 1390و1393.
 • تدریس اسکیس دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد(رشته طراحی شهری)، در گروه پادیرام، 1388و (رشته طراحی شهری و برنامه­ریزی شهری)، در خانه شهرسازان ایران، از سال 1388تا کنون.
 • تدریس اسکیس دانشگاه سراسری کارشناسی ارشد(رشته طراحی شهری)، در گروه پادیرام، 1388و (رشته طراحی شهری و برنامه­ریزی شهری)، خانه شهرسازان ایران، از سال 1388 تا کنون.
 • تدریس اسکیس دانشگاه آزاد دکترا، در خانه شهرسازان ایران از سال 1389تا 1395.
 • تدریس درس 5 واحدی “کارگاه طراحی شهری3″، در دانشگاه هنر تهران، در دو نیمسال 1392 و 1393.
 • تدریس درس 4 واحدی “مبانی و روش­های طراحی شهری”، در دانشگاه آزاد رباط کریم، 1393.
 • تدریس درس 2 واحدیبیان معماری2 و درس 3واحدی مبانی طراحی2 ، در دانشگاه آزاد رباط کریم، در نیمسال  1393-1394.
 • تدریس درس 5واحدی “کارگاه1 طراحی شهری”، کارشناسی ارشد، در پردیس دانشگاه هنر تهران، در نیمسال 1393-1394.
 • تدریس درس 3 واحدی “هندسه در شهرسازی”، در دانشگاه هنر تهران، از سال 1391 تا کنون.
 • تدریس درس 4 واحدی مبانی و روش های طراحی شهری ، در دانشگاه هنر تهران، در نیمسال 1394-95.
 • تدریس درس 2 واحدی آشنایی با معماری معاصر”، کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه آزاد تهران شمال، 1395.
 • تدریس درس 3 واحدی بیان معماری1″، کارشناسی معماری، در دانشگاه آزاد تهران شمال، 1395.
 • راهنمایی 4 “پایان نامه کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه هنر تهران، در نیمسال دوم94- 1395.
 • راهنمایی 1 “پایان نامه کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه هنر تهران، در نیمسال اول -96 1395.
 • راهنمایی 2 “پایان نامه کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه هنر تهران، در نیمسال دوم95- 1396.
 • تدریس درس 2 واحدیکاربرد کامپیوتر در معماری“، کارشناسی معماری، در دانشگاه آزاد تهران شمال،نیمسال دوم 1396-97.تعداد دانشجو:65
 • تدریس درس 3واحدی”بیان معماری” کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه آزاد تهران شمال، نیمسال اول 97-98.
 • تدریس درس 3واحدی”هندسه احجام و پرسپکتیو” کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه آزاد تهران شمال، نیمسال اول 97-98.
 • تدریس درس 3واحدی”مبانی و روش­های طراحی شهری” کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه آزاد تهران شمال، نیمسال اول 97-98.
 • تدریس درس 5واحدی”طرح شهرسازی4” کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه آزاد تهران شمال، نیمسال اول 97-98.
 • تدریس درس 3واحدی”هندسه احجام و پرسپکتیو” کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه آزاد تهران شمال، نیمسال دوم 97-98.
 • تدریس درس 3واحدی”مبانی و روش­های طراحی شهری” کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه آزاد تهران شمال، نیمسال دوم 97-98.
 • تدریس درس 5واحدی”طرح شهرسازی4” کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه آزاد تهران شمال، نیمسال دوم 97-98.
 • تدریس درس 5واحدی”طرح شهرسازی4” کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه آزاد تهران شمال، نیمسال اول 99-98.
 • تدریس درس 3واحدی”ترسیم پیشرفته” کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه آزاد تهران شمال، نیمسال اول 99-98.
 • تدریس درس 3واحدی”ترسیم پیشرفته” کارشناسی شهرسازی، در دانشگاه آزاد تهران جنوب، نیمسال اول 99-98.

 

سوابق پژوهشی (پایان نامه، مقاله، کتاب) دکتر پانته‌آ علیپور مدرس سیر اندیشه ها در شهرسازی :

 • محوطه سازی رود دره فرحزاد با تأکید بر منظر شهری ، پایان­نامۀ دورۀ کارشناسی با راهنمایی دکتر فریبا قرائی(عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران)، فروردین­ تا مهر 1388.
 • ارائه الگوی فضاهای باز کودکان در مقیاس محلی و طراحی آن به منظور ارتباط با مجموعه های آموزشی- فرهنگی(مورد پژوهی: دارآباد)” ، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد با راهنمایی خانم دکتر امین زاده(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و خانم دکتر شکوهی(عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران) در شهریور ماه 1391.
 • “ارائه الگوی انطباق­پذیر فرم شهری با شرایط اقلیمی” ، رساله دکتری با راهنمایی خانم دکتر زهراسادات سعیده زرابادی(دانشیار گروه شهرسازی دانشکده عمران، معماری وهنر، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات) و مشاوره آقای دکتر حمید ماجدی(استاد تمام گروه شهرسازی دانشکده عمران، معماری وهنر، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات) در دی ماه 1398
 • طرح پژوهشی “بازآفرینی فضای شهری باغ فردوس (فضای باز مقابل مجموعه­ی باغ موزه­ی سینما) بر مبنای هویت تاریخی، خاطرات جمعی و تصاویر ذهنی شهروندان”، با راهنمایی دکتر سیدمحسن حبیبی، زیر نظر سازمان زیباسازی شهر تهران و درحال تدوین این مجموعه به­صورت کتاب، انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران در سال 1392.

 

 • شرکت در نشست علمی تخصصی شهرسازی و آمایش فضای شهری، در هفتمین جشنواره بین­المللی برترین­های پژوهش و نوآوری و کنفرانس علمی مدیریت شهری، 15 دی­ماه 1393.
 • شرکت در نشست علمی تخصصی شهر اسلامی- ایرانی، در هفتمین جشنواره بین­المللی برترین­های پژوهش و نوآوری و کنفرانس علمی مدیریت شهری، 14 دی­ماه 1393.
 • شرکت در ورکشاپThe Beautiful Formula Collective، توسط Oleksiy Koval در دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران و کسب رتبه در مسابقه هنرهای تصویری در بهمن ماه 1393
 • شرکت در ششمین جشنواره تجسمی هنر جوان، نمایش اثر در بخش پوستر 9/7/1393
 • شرکت در اولین همایش شهرسازی و معماری دانش بنیان، در دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران در 3/2/1396
 • شرکت در نخستین نمایشگاه “کنفرانس جامع طراحی” و ارائه آثار، 12ام تا14ام اردیبهشت ماه 1396، در فرهنگستان هنر.
 • شرکت در دوره آموزشی پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 5تا7دی 1396
 • شرکت در سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری، 10/8/96
 • شرکت در کارگاه تخصصی “تکنیک­های بازآفرینی و طراحی بافت فرسوده شهری، در سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری، 10/8/96
 • شرکت در 3 ورکشاپ “روش­های ذخیره انرژی در ساختار ساختمان در ایران“، همچنین ورکشاپ “روش­های نوین بهسازی مناطق شهری قدیمی“، و ورکشاپ “شناسایی متریال جدید برای جذب رطوبت اطراف ساختمان“، در کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، 12/3/1395

 

 • ارائه مقاله “تدوین شاخص­های بومی جهت برنامه­ریزی دهکده­های شهری در ایران (روستای کن)” در کنفرانس بین­المللی سکونتگاههای روستایی: مسکن و بافت، پذیرفته شده جهت چاپ در مجموعه مقالات در سال26/3/1389.
 • ارائه مقاله “بهره گیری از سامانه ICT در مدیریت پایدار شهری (مورد پژوهی: بخش سامرست جنوبی-انگلستان)” در اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار، پذیرفته شده جهت درج در لوح فشرده کنفرانس در سال29/4/ 1389.
 • مقاله “مکان یابی فضاهای باز شهری چندعملکردی با رویکرد افزایش تاب آوری کالبدی”، ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری،دانشگاه استانبول ترکیه، 30/2/1395
 • مقاله “سنجش کیفیت زندگی شهری(نمونه دریان نو)”، ارائه شفاهی در کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، 12/3/ 1395
 • مقاله کوتاه “مهارت در اسکیس طراحی شهری“مجله شهر و شهرسازی، شماره یک، بهار 1393
 • مقاله کوتاه “جایگاه کودک درفضای شهری“، هفته نامه جامعه پویا، شماره 22، 1395
 • چاپ متن “مطالبه 21 استاد دانشگاه از مجلس دهم“، به عنوان استاد دانشگاه هنر در روزنامه ایران، 18/3/1395
 • Designing a public multifunctional open space among to increase physical resilience-18th international conference on environmental rights. چاپ چکیده مقاله 18/2/95
 • Identity and sense of place in the new cities: the case of parand – 18th international conference on environmental rights چاپ چکیده مقاله .10/3/95
 • مقاله “بررسی عوامل موثر بر تعلق مکانی در جهت پایداری سکونتی(نمونه موردی : محله کن تهران)”، ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری،دانشگاه استانبول ترکیه، 30/2/ 1395.
 • مقاله “نقش فضاهای واسط شهری در انسجام عناصر شهری شهرهای اسلامی”، ارائه در کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، ایران-تبریز،2018.
 • مقاله “ عوامل موثر بر ادراك منظر شهري (نمونه موردي: خيابان لاله­زار تهران)”، ارائه شفاهی در سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری، 10/8/96
 • مقاله “ارائه راهبردها و راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء فضاهاي باز مناسب كودك”، ارائه پوستری در پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران، 5/10/96.
 • مقاله “راهکارهای ارتقاء منظر میادین شهری با رویکرد زیبایی­شناختی عینی، نمونه موردی: میدان توپخانه تهران“، ارائه در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا، 28اسفند 1397، دانشگاهKasem Bundit ، بانکوک-تایلند.
 • مقاله “ راهکارهای ارتقاء امنیت در حاشیه­نشینی کلانشهرها“، گروه تخصصی حمل و نقل و ترافیک، نشریه علمی-ترویجی مطالعات مدیریت ترافیک، تهران،شماره21، دوره ششم، زمستان 1397.
 • مقاله ” تحلیل فرم-ریخت­شناسانه از هسته تاریخی شهر خرم آباد با بهره­گیری از تکنیک­های Agraph و Spacemate “، مستخرج از رساله دکتری، مجله علمی پژوهشی نامه هنر و معماری، دانشگاه هنر تهران، 1398.
 • مقاله تأملی بر روش­های کمّی و کیفی مطالعات فرم-ریخت­شناسانه شهری (رویکردها و تکنیک­ها)، موردپژوهی: بافت تاریخی خرم­آباد“، مستخرج از رساله دکتری، مجله علمی پژوهشی آرمانشهر، دانشگاه علم و صنعت تهران، 1398، در حال داوری.
 • تألیف کتاب کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری (سوالات ارشد دانشگاه سراسری)، از 1388 تا 1397،چاپ نهم، انتشارات عصر کنکاش.
 • تألیف کتاب کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری (سوالات ارشد دانشگاه آزاد اسلامی)، از 1388 تا 1395،چاپ سوم، انتشارات عصر کنکاش.
 • تألیف و گردآوری کتاب مبانی نظری طراحی معماری ، انتشارات خانه شهرسازان ایران، چاپ سوم، 1394.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس