افتخارات

 • رتبه یک مجموع کنکور کشوری کارشناسی‌ارشد طراحی شهری
 • برگزیده جوایز تحصیلی نخبگانی، بنیاد نخبگان کشور
 • دستیار پژوهشی دکتر فرشاد نوریان، عضو هیأت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
 • برنده جایزه دانشجوی نمونه دانشکده شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1395 و 1396
 • برگزیده طرح نخبگانی شهید صیاد شیرازی بنیاد نخبگان کشور
 • عضو بنیاد ملی نخبگان کشور و بنیاد ملی نخبگان استان تهران
 • عضور رسمی اتحادیه انجمن‌های علمی معماری، مرمت و شهرسازی ایران
 • عضو طرح هسته‌های نخبگانی احمدی روشن در بنیاد ملی نخبگان کشور

سوابق شغلی اخیر

 • شرکت فنی مهندسی مشاورین راهوند شهر (1396-1397)
 • هلدینگ بین‌المللی اکسین (1397 – 1398)
 • سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (1398 – 1400)
 • شرکت فناوری اطلاعات ناواکو؛ بانک مسکن (1400 تا کنون)