مهندس سهیل سلطانی نژاد

Architect | Designer | Visual Artist

درباره استاد:
Architect | Designer | Visual Artist

آدرس ایمیل

----

صفحه اینستاگرام

---

شماره تماس

---

تلگرام

---

آدرس

تهران، خیابان آزادی، مجتمع پانامال

ماموریت و بیوگرافی

Architect | Designer | Visual Artist
کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه شهید باهنر کرمان 95 – 1391
کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان 99 – 1396
سابقه همکاری با دفتر مهندسی مشاور مهراز محیط پارس 96 – 1394
سابقه همکاری با دفتر مهندسی مشاور طرح بوم آورد از سال 1396
مدرس تخصصی نرم افزار اتوکد

دوره های ارائه شده توسط این مدرس