پروژه‌های مرتبط انجام شده تا کنون:

 • طرح جامع منطقه آزاد چابهار در محدوده جدید (مهندسی مشاور طرح و کاوش 1400)
 • طرح جامع اردکان (مهندسین مشاور طرح و کاوش 1400)
 • طرح جامع رامسر – کتالم و سادات شهر (مهندسین مشاور طرح و کاوش 1400)
 • طرح جامع شهرک بهاریه – ده حسن – زواره‌ای – کاظم آباد (دانشگاه یزد، 1395)
 • طرح جامع باقرشهر تهران (مهندسین مشاور پرداراز، 1385)
 • طرح جامع تفرش و آشتیان (مهندسین مشاور پرداراز، 1384)
 • طرح جامع شهرهای سقز و بانه (مهندسین مشاور نقش پیراوش، 1382)
 • طراح ساختاری یاسوج و ساماندهی سکونتگاه‌های پیرامون آن (مهندسین مشاور پرداراز، 1384)
 • طرح ساختاری بافت قدیم تهران (مهندسین مشاور نقش پیراوش، 1382)
 • طرح تفصیلی محمد شهر کرج (مهندسین مشاور مآب، 1391)
 • طرح تفصیلی شهر گرمسار (مهندسین مشاور عمران زاوه، 1387)
 • طرح تفصیلی مناطق 3 و 7 شیراز (مهندسین مشاور مآب، 1386)
 • طرح تفصیلی مناطق 2 و 8 شیراز (مهندسین مشاور پرداراز، 1384)
 • طرح تفصیلی منطقه 19 شهر تهران (مهندسین مشاور نقش پیراوش، 1382)
 • مطالعات شهرک مسکونی دوتیس در استان هرمزگان (مهندسین مشاور طرح و کاوش 1400)
 • طرح تدقیق کاربری مطلوب سواحل شمالی ایران (ICZM) – (مهندسین مشاور دریابندر، 1398)
 • آمایش استان اردبیل (مهندسین مشاور مآب، 1396)
 • طرح آمایش استان بوشهر (مهندسین مشاور مآب، 1394)
 • طرح آمایش استان فارس (مهندسین مشاور مآب، 1392)
 • طرح توسعه و عمران ناحیه غرب فارس (مهندسین مشاور پرداراز، 1385)
 • طرح ویژه توسعه و عمران سواحل مکران (مهندسین مشاور مآب، 1393)
 • طرح جامع گردشگری استان خراسان رضوی (مهندسین مشاور مآب، 1398)
 • طرح تهیه بانک اطلاعات ممیزی شهر صفادشت در استان تهران (شرکت GIS shahr، 1388)
 • طرح کاربری مطلوب سواحل ایران (مهندسین مشاور مآب، 1386)
 • ساماندهی و طراحی دروازه کازرون شیراز (مهندسین مشاور پرداراز، 1385)
 • ساماندهی و طراحی مجموعه فرهنگی سعدیه شیراز (مهندسین مشاور پرداراز، 1385)
 • نوسازی و بازسازی بافت فرسوده سردزک شیراز (مهندسین مشاور پرداراز، 1385)
 • نوسازی و بازسازی بافت بازار زرگرها شیراز (مهندسین مشاور پرداراز، 1385)
 • ساماندهی و طراحی دروازه ورودی شهر اراک (مهندسین مشاور سیبام، 1384)
 • طرح ساماندهی محدوده هجرت شهر شیراز (مهندسین مشاور پرداراز، 1384)
 • طرح ساماندهی محور شهید احسانی در منطقه 19 شهر تهران (مهندسین مشاور نقش پیراوش، 1382)
 • به هنگام‌رسانی عرصه و اعیانی قسمتی از پلاک‌های تهران (TGIC)، (سازمان فناوری اطلاعات، 1387)
 • پدافند غیرعامل مجلس شورای اسلامی (قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، مؤسسه طرح جامع، 1390)
 • مکانیابی سایت انرژی اتمی برای تولید برق هسته‌ای (قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، طرح جامع، 1390)
 • طراح ایجاد صنایع انرژی بر لامرد و پرسیان (مهندسین مشاور مآب، 1392)
 • طرح توسعه پایدار منظومه روستایی مراوه تپه – گلی داغ (مهندسین مشاور عمران زاوه، 1395)
 • طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بروجن – آزاد شهر – چشمه ساران (مهندسین مشاور آریاشهر پایدار، 1395)
 • طرح توسعه پایدار منظومه روستایی دلیجان – گرگان – بهاران (مهندسین مشاور پرداشهر پارت، 1395)

سابقه تدریس

 • تدریس GIS در شهرسازی از سال 1386 تا کنون در خانه شهرسازان ایران و فرهنگ‌سرای فناوری اطلاعات شهر تهران