Telegram
من متقاضی
انتخاب کنيد
در گروه
انتخاب کنيد
هستم

خبرنامه ویژه خانه شهرسازان ایران

خبرنامه ویژه خانه شهرسازان ایران

 

با عضویت در خبرنامه ویژه خانه شهرسازان ایران، می توانید آخرین خبرها، رویدادها، اطلاعیه ها و فراخوان های مربوط به کلاسها، آزمونها، کارگاههای آموزشی، سمینارها و ... را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

با سپاس، اشتراک شما ایجاد شد